17.2.2020

VELLA TERRA 2020 in barcelona


Tento rok nás po prvý krát pozvali na festival naturálnych vín Vella Terra, ktorý sa koná každoročne v Barcelone. Mali sme tak možnosť predstaviť naše vína v Španielsku, kde sa už pár rokov úspešne predávajú. Aj vďaka tomu, že sa festival koná na nádhernej Estación del Norte to bola čistá radosť.

VELLA TERRA 2020 in barcelona

17.2.2020

La Dive Bouteille 2020

Aj tento rok sme boli vybraní na festival Dive Bouteille vo francúzskom meste Saumur na Loire. Ide o najstarší a najvyznamnejší festival naturálnych vín určený len pre odbornú verejnost, ktory sa koná v úžasnych priestoroch Caves Ackermann.

La Dive Bouteille 2020

5.12.2019

STANOVISKO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AUTENTISTA SLOVAKIA A SPOLKU NATURÁLNYCH A REMESELNÝCH VINÁROV SLOVENSKA, 2.12.2019


Snaha o zničenie malých a stredne veľkých rodinných fariem pokračuje a aktuálne sú na rade vinári a vinohradníci. Zásadný problém s nekontrolovaným dovozom lacných muštov a vín deklarovaných ako “slovenských” sa nerieši a štátna správa maskuje svoju nečinnosť šikanou rodinných vinárstiev.

Autentista Slovakia je spoločenstvo vinárov hospodáriacich podľa pravidiel Charty Autentistov: výroba vína výlučne z hrozna z vlastných vinohradov obhos-podarovaných ekologicky, spontánne kvasenie, minimum zásahov bez pridania chemických a iných aditív, úplná transparentnosť výrobného procesu. Našou filozofiou je odklon od moderných technologických postupov a návrat k tradičnej výrobe, ktorá je podľa nás jediná schopná v dnešnom svete konvenčného poľnohospodárstva priniesť originálny produkt verný miestu, v ktorom vznikol. To je aj snaha Európskej únie, ktorá umožňuje slobodnú vinársku tvorbu, aby podporila originálne lokálne produkty zvyšujúce konkurenčný potenciál pre vína zo starého sveta.

Na Slovensku počúvame zo strany štátu proklamácie o tom, aká veľká je podpora malých, stredných a mladých farmárov. Tiež počúvame o potrebe trvalo udržateľného rozvoja, ale reálne kroky štátnych orgánov smerujú proti farmárom, ktorí hospodária v súlade s týmto trendom.

My, slovenskí naturálni a remeselní vinári sme sa ocitli v existenčnom ohrození. Vína, ktoré sa zo Slovenska úspešne exportujú do celého sveta pre svoju kvalitu a jedinečnosť, sťahujú štátne orgány na Slovensku z trhu. Konkrétne slovenské Rizlingy z ročníka 2016 a 2017, ktoré sa predávajú na troch kontinentoch v špičkových reštauráciách a získali ocenenia Gold a Premium Gold na relevant-nej medzinárodnej súťaži Prague Wine Trophy zo Slobodného vinárstva, ocene-ného dva roky po sebe titulom 5 hviezd, boli na Slovensku pred dvoma týždňami stiahnuté z trhu. Tento problém sa týka celej skupiny slovenských naturálnych a remeselných vinárstiev. Slovenské štátne orgány nám napríklad odmietajú vydávať exportné certifikáty do tretích krajín len na základe vzhľadu vína. Znemožňujú tým export naturálneho vína - jednej z najreprezentatívnejších potravín štátu, kazia reputáciu Slovenska, ktorú sme vďaka tradičným výrobným postupom dlhé roky budovali.

Naturálne a remeselné vína dnes už vo svete predstavujú relevantnú kvalitatívnu kategóriu a záujem o tieto vína narastá medzi vinárskymi odborníkmi ale i konzumentami. Vzhľadom na zničujúci vplyv konvenčného poľnohospodártsva na životné prostredie a zdravie ľudí je takýto posun v rozmýšľaní ľudí pochopiteľný. Slovenské naturálne vína nájdete dnes v mnohých zahraničných top reštauráciách, ktoré sa pýšia michelinskými hviezdami, vo vínnych baroch v New Yorku, Londýne či Tokyu a Slovensko sa vďaka nim objavilo vo viacerých medzinárodných vinárskych publikáciách.

Slovenská a európska legislatíva výrobu naturálnych vín nevylučuje. Vína uvádzame na trh ako tzv. vína „bez zemepisného označenia“, ktoré formálne predstavujú v kvalitatívnej hierarchii najnižšiu úroveň. Preto nepodliehajú certi-fikácii, ktorá okrem iného zahŕňa aj senzorické hodnotenie. Naše vína nie sú chybné, falšované ani zdraviu škodlivé. Každé víno má chemickú analýzu z akre-ditovaného laboratória. Naturálne vína obsahujú minimum oxidu siričitého a sú preto zámerne naflašované s jemnými kvasničnými kalmi, ktoré im zabezpečujú stabilitu a chránia ich pred oxidáciou. Slovenské štátne úrady im práve toto vytýkajú. S takýmto prístupom štátu sa vinári a vinohradníci v kultúrnych členských krajinách Európskej únie nestretávajú.

Na kvalite vína záleží predovšetkým nám - jeho výrobcom. Preto aj vo svete na-turálnych vín aktívne fungujú samosprávne vinohradnícke a vinárske orga-nizácie, ktoré stanovujú prísne pravidlá pre obhospodarovanie vinohradu a výrobu naturálnych vín a ich dodržiavanie kontrolujú. Na Slovensku je takýmto spolkom Autentista Slovakia a jeho Charta Autentistov.

Občianske združenie Autentista Slovakia a Spolok naturálnych a remeselných vinárov Slovenska týmto žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva SR o us-mernenie príslušných kontrolných orgánov, aby svojvoľne neoznačovali naturál-ne vína za nevyhovujúce. Ďalej žiadame, aby Ministerstvo pôdohospodárstva SR v rámci aktuálnej novelizácie vyhlášky č. 350/2009 Z.z., ktorá vykonáva Zákon č. 313/2009 Z.z., nesprísňovalo pravidlá pre uvádzanie vín bez zemepisného označenia na trh, tak ako to v pripomienkovom konaní navrhuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pretože je to v rozpore s platným zákonom a pravidlami Európskej únie. Takto sprísnené pravidlá zvýhodňujú priemyselnú veľkovýrobu vína a narúšajú tým spravodlivú hospodársku súťaž. Môže dôjsť k štátnej šikane a totálnej likvidácii celej našej skupiny vinárov a vinohradníkov na Slovensku.

Každé víno uvádzané na trh musí byť zdravotne nezávadné, to je samozrejmé. Ale či je kvalitné a chutné musí posúdiť konzument sám.


Občianske združenie Autentista Slovakia a Spolok naturálnych a remeselných vinárov Slovenska

18.11.2019

5 HVIEZD, ALE NIE DOMA.

Aj tento rok sme obhájili titul 5 hviezd na Prague Wine Trophy. Ide o medzinárodnú súťaž vín, kde hodnotia medzinarodní degustátori, Masters of Wine a Wineakademikeri (akokoľvek bizarne väčšine z vás tieto tituly znejú) a kde sa na hodnotenie vín používa komparatívna metóda. To sú dôvody, prečo túto súťaž považujeme za relevantnú a prečo sme tam naše vína prihlásili, napriek tomu, že sa lovom medailí neživíme a napriek tomu, že sme tam s naturálnymi, spontánne kvasenými vínami viacmenej ojedinelým zjavom. To bol tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo sme vína prihlásili, chceli sme vykročiť zo svojej bubliny „naturálna“ a otestovať sa takpovediac naslepo, v záplave konvenčných vín z celého sveta. Uspeli sme a dva roky po sebe získali tie najsilnejšie ocenenia a titul 5-hviezdičkového vinárstva. Aspoň čiastočne sme si potvrdili, že záujem a docenenie našich vín vo svete nie je virtuálny a neexistuje len v rámci uzatvoreného sveta dopytu po zdravých potravinách a hipsterských produktoch. Vína obstáli aj v slepej degustácii medzi tisíckami tradičných konvenčných vín, ocenené degustátormi, ktorí majú svoje chuťové poháriky nakalibrované uplne nehipstersky. Naše víno sa druhý rok po sebe stalo nejlepším spomedzi oranžových vín a získalo šampióna tejto výstavy. Naše Rizlingy z ročníkov 2016 a 2017 získali Premium Gold a Gold ocenenia.
A ako to vyzerá s týmito vínami na Slovensku, lebo tu končí tá krajšia časť príbehu. Na jar tohoto roku začalo nenápadne ťaženie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (som presvedčená a z neoverených informácií viem, že sa začalo konať na základe tlakov konkrétnych veľkých renomovaných vinárov) proti „autentickým“ alebo ak chcete naturálnym vínam. Veterina žiadala svojich inšpektorov o prísne dodržiavanie prílohy Vyhlášky, ktorá vylučuje nečíre vína a tiež vína označené ako oranžové, nakoľko slovenská legislatíva pozná iba 3 farby vína - bielu, ružovú a červenú. Príloha takto prísne posudzuje predovšetkým vína s tzv. “Chráneným označením pôvodu“. Realita na Slovensku je však taká, že všetci naturálni vinári už roky dobrovoľne-nútene radíme svoje vína do najnižšej kategórie „Bez zemepisného označenia“, čo je samo o sebe absurdné, nakoľko tento typ vín je prakticky vždy úzko spojený s miestom, kde rastie vinohrad a mal by tak stáť na akomsi pomyselnom vrchole z hľadiska geografickej apelácie (to je ale odbočenie k širšej téme slovenských apelácií a hierarchizácie vín na základe kvality, ktorá je na Slovensku dobabraná tiež na vysokej úrovni). Tu je na mieste podotknúť, že aj víno najnižšej kategórie, ktoré je uvádzané na trh podlieha povinnosti chemickej analýzy z certifikovaného laboratória, aby spĺňalo limitné hodnoty uvedené v zákone. Na základe týchto tlakov sa sformoval spolok Naturálni a Remeselní Vinári Slovenska , ktorý združuje okolo 15 vinárstiev. Tento si zastrešený oficiálnym spolkom Autentista Slovakia dal za cieľ komunikovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a slovenským ÚKSUP-om a pokúsiť sa nájsť spôsob, ako upraviť alebo len správne interpretovať európsku legislatívu tak, aby úrady neoznačovali tieto vína za nevyhovujúce a priblížili sa tak ostatným krajinám EÚ, ktoré tento typ vín do svojej legislatívy zapracovali. Za súčasného stavu totiž nastáva situácia, že si na Slovensku môžete kúpiť nečíre alebo oranžové víno vyrobené napríklad v Rakúsku, ale také isté víno vyrobené na Slovensku je postavené mimo zákon. Napriek viacerým stretnutiam a pokusom z našej strany, sa zatiaľ riešenie situácie nikam nepohlo. Naopak, niektorým vyhovuje takto zabetonovaný stav, nespia a posielajú kontroly. Tak sa stalo, že naše dva Rizlingy, ktoré získali zlaté medaily na medzinárodnej súťaži a predávajú sa na troch kontinentoch v top reštauráciách a rešpektovaných vinných baroch, boli včera oficiálne stiahnuté z trhu. Slovensko.
Ešte mi nedá na záver nespomenúť, že prakticky celú našu produkciu exportujeme do zahraničia. Podarilo sa nám to tak, že sme od začiatku chodili na medzinárodné výstavy vín prezentovať naše vína a Slovensko, ako vinársku krajinu s tradíciou a postupne rozbiehali spoluprácu so serióznymi importérmi vína v Japonsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Južnej Kórei, USA, Kanade, Švédsku, Nórsku, Dánsku, Fínsku, Nemecku, Rakúsku a Českej republike. Naše vinárstvo a naše vína sa objavili vo viacerých medzinárodných knihách, písal o nich anglický The Guardian a Cutis Deviner 2013 bol ako prvé víno zo Slovenska hodnotený na www.JancisRobinson.com, Juliou Harding, MW. Získal 18 bodov a jeho hodnotenie končilo slovami: "Burnished Gold. Stunning". Toľko k tomu, ako vidia oranžovú farbu v tíme jednej z najrešpektovanejších vinárskych autorít. Tento úspech sme dosiahli za 10 rokov svojej existencie poctivou prácou vo vinohrade, v pivnici a stovkami stretnutí, bez využitia podpory, ktorú štát poskytuje na podporu propagácie výrobkov do tretích krajín. Tú čerpal niekto iný (čím tu nechcem otvárať tému významu existencie tejto podpory). Tento rok vyšlo 8.vydanie najslávnejšieho Atlasu svetových vín od Hugh Johnsona a Jancis Robinson, ktorého prvé vydanie vyšlo už v roku 1971 a ktorý je kritikmi považovaný za najvýznamnejšiu knihu vinárskeho sveta. Slovensko v nej len nedávno dostalo samostatný odsek a ja som presvedčená, že k tomu do veľkej miery prispieva to malé percento slovenských vín, ktoré sa do sveta vyvážajú. Ide spravidla o vína autentické, vyrobené nízkozásahovo, bez enologických trikov. Vysvetlenie je jednoduché, práve takéto vína totiž dokážu priniesť do svetového vinárskeho atlasu niečo nové, unikátne a slovenské. Ľudia vonku to chápu, my zatiaľ nie.
Tak končím a verím, že si na toto spomeniete, keď sa o pár týždňov vyvalia na trh mladé vína, dokonale vyčírené už po mesiaci zrenia, sterilne prefiltrované a zasírené. Tie naše budú ešte veľmi kalné a budú sa len učiť chodiť, pretože všetko potrebuje svoj čas. Príroda nám to nakoniec dokáže.

Agnes Lovecka, Slobodné vinárstvo

5 HVIEZD, ALE NIE DOMA.

18.11.2019

predSTAVUJEME NOVE VINA- VELTLINA

Ročník: 2017
Odroda: Veltlínske zelené
Typ vína: biele
Alkohol: 12% Obj.
Celková SO2: 19mg/l

Spontánne kvasené
Nečírené
Nefiltrované

Veltlína je náše Veltlínske zelené, vyrobené semikarbonickou maceráciou, vyzrievané v Ovoidoch.

Svieže biele víno na každý deň.

predSTAVUJEME NOVE VINA- VELTLINA

17.11.2019

PREDSTAVUJEME NOVE VINA- LA ROSE ET LE VAMPIRE

LA ROSE ET LE VAMPIRE
Ročník: 2018
Odroda: Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon
Typ vína: ružové
Alkohol: 12% Obj.
Celková SO2: 26mg/l

Spontánne kvasené
Nečírené
Nefiltrované


Limitovaná edícia ružového vína tmavšej farby, z Frankovky a Cabernetu.

"THE ROUTE IS THE VAMPIRE,
AND THE ROSE IS FOR THE WINNER“
ANTOINE LE MENESTREL

PREDSTAVUJEME NOVE VINA- LA ROSE ET LE VAMPIRE

31.7.2019

London calling: Wander x Anglothai x Slobodne

Naše vína budú hlavnou súčasťou dvoch večerov v londýnskej reštaurácii Wander restaurant, kde budú párované k siedmim chodom, ktoré pripravia spolu šéfkuchárka Wander restaurant Alexis Noble a John Chantarasak, šéfkuchár s britsko-thajskými koreňmi, známy tiež ako Anglothai alebo @englishhippy.

Večera sa uksutoční v Utorok 20. a Stredu 21. Augusta.

London calling: Wander x Anglothai x Slobodne

10.5.2019

Ideme na real wine fair do londyna!

V Sobotu letíme s nasimi vinami do Londyna. Uz 2 roky sa nase vina v UK predavaju vdaka spolocnosti Modal Wines, ale este sme sa tam nikdy neboli predstavit. A prisiel cas, takze nas caka londynska snura degustacii a slavny The Real Wine Fair . Sledujte nas na Instagrame, nic Vam nezatajime!

“Some of the world’s most talented artisan vignerons under one roof.

The Real Wine Fair is a two day event that takes place in London featuring over 160 organic/biodynamic and natural winemakers from around the world, a roster of superb guest speakers for the seminars and masterclasses.”

London calling to the underworld
Come out of the cupboard, you boys and girls!!

https://therealwinefair.com

Ideme na real wine fair do londyna!

15.4.2019

Návštívil nás Santiago lastra Rodriguez

Santiago Lastra Rodriguez je Rockstar medzi šéfkuchármi. Najvačšia rockstar, akú poznáme. Prešiel Nomou na severe, otváral Noma Pop-up v Mexicu a ako Nomad Chef varí po celom svete. Zoznámili sme sa pred dvoma rokmi v Cascina Lago Scuro, nádhernej starej usadlosti v Taliansku. Vďaka našim talianskym partnerom a importérom boli naše vína súčasťou výnimočnej večere, kde ich Santiago pároval k svojmu celovečernému menu. A príbeh pokračuje…presunieme sa o dva roky neskôr do Londýna, kde Santiago konečne otvára svoju vlastnú dlhoočakávanú reštauráciu. Kým kuchyňa bude inšpirovaná mexickou kultúrou a tradíciou, v rámci vín ide cestou naturálnych vín ako mnoho ďalších špičkových reštaurácií a vyberá si naše vína, ako svoje hlavné “housewine”. Včera bol deň, kedy nás navštívil spolu s ďalšími top someliérmi a šefkuchármi z Londýna. Prechutnali sme a spoločne zostavili blendy pre jeho reštauráciu. Biele, oranžové, ružové a červené vína zo Slovenska sa tak po prvý krát stanú vlajkovou loďou vínneho menu špičkovej londýnskej reštaurácie. Popri týchto skutočnostiach a úspechoch našich vín vo svete je až bizarné, že slovenská legislatíva nielen že nestíha reflektovať čo sa vo svete vína deje, ale naopak podniká slepé kroky, aby slovenské naturálne vína pridusila napríklad usmerneniami o neexistencii oranžovej farby. Každopádne … také úžasné stretnutia ako tieto nás formujú a tlačia dopredu. Robia nas tým, čím sme a to čo sme my, to sú naše vína. Obrovská pokora a vďaka! #slovakiarepresent

Návštívil nás Santiago lastra Rodriguez

8.4.2019

Slobobodne vo vieche v Pondelok, 8.4.2019

Dnes, 8.4. budeme vo Vieche malých vinárov, v Starej tržnici v Bratislave. Okrem špeciálneho menu Viechy, prinesieme čerstvo nafľašované vína:
VELTLÍNA 2017
REBELA ROSA 2018
CUTIS PINOTER 2016

Prídite s nami prechutnať a porozprávať.

Slobobodne vo vieche v Pondelok, 8.4.2019
1/26
Kohit Gavalier