Kaštiel v Zemianskych Sadoch, ktorý dodnes stojí.

HISTÓRIA MAJERA

Najvýraznejšou postavou histórie majera bol náš prastrýc Maximilián Schwarz, ktorý spravoval rodičovský majetok v Zemianskych Sadoch a v Rumanovej. Bol vzdelaným agronómom, absolventom poľnohospodárskej Akadémie v Halle. Bol zároveň človekom, ktorý chodieval do Prahy na divadelné predstavenia, vernisáže a koncerty. Stýkal sa s hercami, spisovateľmi, maliarmi, novinármi a neraz ich pozýval na pobyty do Rumanovej.
Vyjadril sa, „že by sa bez spoločnosti týchto hostí na svojej samote zbláznil“.
Svoje vzdelanie a skúsenosti Maximilian využil na zavádzanie progresívnych metód a nových smerov vo výrobe. Bol vynikajúci vinár a doslova odborník aj v pestovaní tabaku. V roku 1936 postavil v Zemianskych Sadoch komorovú sušiareň na teplovzdušné sušenie tabaku, vtedy najväčšiu v strednej Európe. Nadviazal kontakt s dánskou šľachtiteľskou a osivárskou firmou a pestoval pre ňu osivá. Veľkú zásluhu má na rozvoji vinohradníctva a ovocinárstva. Na majetku pestoval ušľachtilé odrody viniča Malinger, Časlav, Rizling, Portugal a Kadarku. Vína dorobené v Zemianskych Sadoch vyvážal a stali sa obľúbenými aj v Prahe.

Osud rodiny tragicky poznačila II. svetová vojna, prežil len Maximilian a Františka so starším synom Eduardom, ktorý po vojne odišiel študovať na konzervatórium do Prahy a oženil sa s Verou Bachmannovou. Z manželstva sa narodila jediná dcéra Olga, naša mama.

Karel Čapek a osobnosti v Rumanovej


„Je to veľmi dobrý a čestný človek a výborný hospodár.“
Napísal o Maximiliánovi Schwarzovi jeho priateľ Karel Čapek v jednom zo svojich troch listov pánu Smržovi z roku 1931-1932.

Maximilián Schwarz chodieval do Prahy, stýkal sa s hercami, spisovateľmi, maliarmi, novinármi a tých potom pozýval na pobyty do Rumanovej. Medzi pozvanými hosťami bola aj herečka a spisovateľka Oľga Scheinpflugová a jej osobný priateľ, neskorší manžel Karel Čapek.
Karel Čapek navštívil Rumanovú v júli 1935, kedy sa tu zastavili Oľga a Karel z cesty po rakúskych Dolomitoch, kde sa rozhodli uzavrieť manželstvo. Karel Čapek svoj pobyt v Rumanovej potvrdil nepriamo aj črtou „Tabak“ ktorú uverejnil v Lidových novinách v roku 1935 a v ktorej zmieňuje: „Krajina s tabákovým polem vypadá exoticky, i když z ní vykukuje nitriansky Zobor."

Podľa písomných dokladov kaštieľ v Rumanovej hojne navštevovali už spomínaní Karel Čapek a Oľga Scheinpflugová, ako aj mnohí českí umelci. Herci Eduard Kohout, Hugo Haas, Václav Vydra starší, Adina Mandlová, Eliška Poznerová, Eduard Bass, manželia Peroutkovi, maliar Alfred Justitz a ďalší.

Napriek bohatej histórii majera sa nám vďaka násilnému takmer 50-ročnému prerušeniu rodinného hospodárenia nezachovalo veľa. Vačšina informácií pochádza z rodinných spomienok, ústneho rozprávania a obecných kroník.

Maximilian, Oľga Scheinpflugová, jej sestra Božena a Karel Čapek. September 1927, Zamagurie

Pohľadnica Maximiliánovi od Jozefa Čapka.

Kohit Gavalier